Zakład Usług Pogrzebowych Kalla istnieje od 1990 roku jest firmą rodzinną z tradycjami. Na przestrzeni ćwierćwiecza wyspecjalizowaliśmy się w kompleksowej organizacji uroczystości pogrzebowych. Zapewniamy profesjonalne usługi. Jesteśmy gotowi do interwencji w każdym czasie i sytuacji.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji 24h na dobę 7 dni w tygodniu.

Misją naszej firmy jest kulturalna i godna obsługa uroczystości pogrzebowych.

 

Ważne informacje
Całodobowy zakład pogrzebowy może przewieźć ciało do chłodni tylko w przypadku jeśli rodzina jest w posiadaniu karty zgony. Dom pogrzebowy pomoże państwu załatwić wszelkie formalności związane z organizacją pochówku.

W zakładzie pogrzebowym należy przedstawić akt zgonu i dowód osobisty osoby zmarłej. Jeśli zdecydują się Państwo na załatwienie zasiłku pogrzebowego za pośrednictwem zakładu pogrzebowego należy przedstawić także dowód ubezpieczenia osoby zmarłej czyli legitymację emeryta/ rencisty lub ostatni odcinek wypłaty świadczenia przez ZUS.

Zazwyczaj kwota zasiłku pokrywa w całości koszty usług pogrzebowych. Należność za organizację ceremonii pogrzebowej można uregulować w momencie podpisania zlecenia wykonania pogrzebu lub na podstawie stosownego upoważnienia zlecić kredytowanie kosztów pogrzebu w ramach zasiłku pogrzebowego z ZUS.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie zmarłej, która w chwili śmierci była ubezpieczona  lub pozostawała na utrzymaniu osoby ubezpieczonej – w przeciwnym razie zasiłek nie przysługuje. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.