Śmierć jest zawsze ciężkim okresem dla Rodziny i przyjaciół.
Dlatego pragniemy Państwu odpowiedzieć na pytanie, co dalej w tak ciężkiej sytuacji.

Jeśli śmierć przyszła nagle w domu musimy:

  • Zadzwonić na pogotowie z informacją o zgonie w miejscu zamieszkania.
  • Lekarz na podstawie dowodu osobistego wystawi kartę zgonu.
  • Informujemy nasz zakład o sytuacji. My niezwłocznie przyjedziemy po Zmarłą osobę i przewieziemy do naszej chłodni.
  • Z dowodem osobistym oraz kartą zgonu powinniśmy udać się do naszego zakładu lub poprosić o przyjazd naszego przedstawiciela przez biuro mobilne pod całodobowym telefonem 501 752 502.

Gdy ta straszna sytuacja nastąpiła w szpitalu musimy:

  • Uzyskać kartę zgonu od lekarza lub innej osoby upoważnionej do wystawienia takiego dokumentu.
  • Z dowodem osobistym oraz kartą zgonu powinniśmy udać się do naszego zakładu lub poprosić o przyjazd naszego przedstawiciela przez biuro mobilne pod całodobowym telefonem.

Karta zgonu to dokument wystawiany przez lekarza, który stwierdzi zgon. Gdy śmierć nastąpiła w domu lekarz z pogotowia (tel. 999 lub 112 z telefonu komórkowego) stwierdza zgon i wystawia kartę zgonu. Po wystawieniu karty zgonu można przewieźć ciało osoby zmarłej do chłodni. Jeśli śmierć nastąpiła w szpitalu kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący. W przypadku, gdy śmierć nastąpiła z przyczyn nienaturalnych np. wypadek, przestępstwo zwłoki są przewożone do zakładu medycyny sądowej. Po przeprowadzeniu sekcji zwłok zgodę na odbiór ciała wydaje prokuratura. Kartę zgonu wystawia lekarz ZMS, który dokonał autopsji.

Akt zgonu wystawiany jest w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zgonu na podstawie karty zgonu. Dokument ten na podstawie stosownego upoważnienia może załatwić zakład pogrzebowy. Niezbędny jest  dowód osobisty osoby zmarłej i karta zgonu. Trzy odpisy aktu zgonu są bezpłatne.

Jesteśmy do dyspozycji 24h na dobę pod numerami telefonów: 22 880 06 41 lub 501 752 502